Rottefængerens fløjte fortæller om en anden verden. Dens skjulte budskab lyder bag de hørlige toner, men dette budskab kan kun registreres af hjertet, for budskabet kommer fra verdenen med de udødelige sjæle, der har hjemme i Lyset.

Rottefængerens fløjte fortæller om en anden verden. Dens skjulte budskab lyder bag de hørlige toner, men dette budskab kan kun registreres af hjertet, for budskabet kommer fra verdenen med de udødelige sjæle, der har hjemme i Lyset.

Som regel bliver rottefænger-sagnet fortalt på følgende måde: Byen Hameln lider under en rotteplage, som befolkningen ikke kan magte. Da møder der en fremmed fløjtespiller op og lover at løse problemet mod en bestemt løn. Med sin melodi lykkes det for ham at lokke rotterne ud af byen, men borgerne vil ikke betale ham lønnen. Så drager den fremmede igen gennem gaderne, idet han spiller på sin fløjte. Og børnene kommer løbende og følger ham ud i det ukendte.

Hvis man forsøger på engang at nærme sig denne historie med den indre intuition, kan man opdage noget kostbart bag forgrundshandlingen: en parabel om den dybere betydning af klang og lys.

Lys og klang bærer et budskab i sig

Den, der om morgenen gennem sine lukkede persienner ser de fineste lysstråler trænge ind, erkender, at der næppe findes noget, som formår at udelukke lyset. Lyset er den uomgængelige eliksir for alt dét, som ånder, bevæger og udvikler sig – for alt, som lever. Derfor er det også en karakteristisk egenskab for lyset at trænge igennem næsten alt.

Det samme oplever man med klange. De kommer tit langt væk fra, men kan alligevel trænge igennem de tykkeste vægge og endog have indflydelse på menneskets væsen, uden at menneskets ører hører dem og er sig bevidst om dem. Når mennesket er helt stille, kan man høre dets hjerte slå. Og har øjnene vænnet sig til et i første omgang fuldkomment mørke, iagttager det former og forskelle i klarheden, altså lys.

I hvert øjeblik bliver skabelsen omgivet og gennemtrængt af klang og lys. Begge ting er svingninger. Via sanserne kommer både de grovere og de helt fine ind i menneskets væsen og bærer et budskab med sig. Det lyder: „Jeg kan nå frem til dig! Følg efter mig ind i livet!”

Vibrationer, som hjertet kan registrere

Der findes meget forskellige svingninger, som hver især når frem til og berører de organer, der svarer til dem, og som er skabt til disse svingninger. Det synlige lys og de hørbare, ydre klange når frem til øjne og ører. Disse organer modtager alt dét, som svarer til deres jordisk-stoflige eksistens. Men der findes ydermere et andet Lys og en anden Klang.

I sagnet om Rottefængeren fra Hameln drejer det sig om denne anden klang. Den vibrerer uhørligt bag de hørlige tonerækker, klangens svingninger kommer fra en anden virkelighed. Dette uhørlige vil ikke bare nå frem til menneskenes ører og forstand, men til deres inderste væsen, deres hjerte.

Hjertet er en vidunderlig modtagestation, den mest subtile, nøjagtigste og værdifuldeste, som mennesket besidder. Kun denne modtagestation kan optage de overjordiske vibrationer fra den guddommelige verden og lade disse vibrationer gå videre til menneskets bevidsthed. Også disse vibrationer åbenbarer sig som Klang og Lys. Klangen er skabelsesprocessens svingningsniveau. „I begyndelsen var Ordet”, hedder det i Bibelen. Og så sagde Gud: „Der blive Lys.”

Kun børn kan høre melodien

Det overjordiske, spirituelle Lys er forudsætningen for et helt andet liv, de udødelige sjæles liv, som er forbundet med Åndens Lys. Den overjordiske Klang vækker sjælekernen i menneskets hjerte og opfordrer mennesket til at vende tilbage til den guddommelige Lysverden. Denne klang er også skjult bag rottefængerens hørlige melodier og kalder ud til menneskene „Åbn dig, følg mig ind i et nyt liv!”

Først når den ydre stemme er blevet stille, vågner hjertets indre iagttagelse op for den guddommelige Klang og for det guddommelige Lys. Så drager der ro og renhed ind i væsenet. Derfor hedder det i sagnet om rottefængeren, at kun børn – altså rene mennesker, som er åbne for Lysberøringen – kan høre fløjtens melodi. Denne Klang opvækker Åndsgnisten i deres hjerter, for Gudslyset vil være en del af menneskets væsen og føre det tilbage til sig. „Følg mig ind i et nyt liv, ind i en verden af guddommelig Lys.”