Symboler er arketypiske tegn på åndelige sammenhænge. Til menneskehedens ur-symboler hører korset, cirklen, trekanten og firkanten, der som enhed danner symbolet for Lectorium Rosicrucianum.

Symboler er arketypiske tegn på åndelige sammenhænge. Til menneskehedens ur-symboler hører korset, cirklen, trekanten og firkanten, der som enhed danner symbolet for Lectorium Rosicrucianum.

Den universelle visdomslære bliver blandt andet udtrykt gennem symboler, fordi symboler kan formidle budskaber, der hæver sig ud over det rationelle. Ur-symboler såsom kors, cirkel, trekant og firkant indeholder altid flerdimensionelle åndelige forbindelser. De kan altid fortolkes på flere måder og på forskellige niveauer.

Hvad betyder rosenkorset?

Rosenkorset er et symbol på både en ydre og en indre rejse. Korset er et af de ældste ur-symboler. Korsets vandrette bjælke kan ses som et symbol på livet i den materielle verden, der er kendetegnet ved modsætningen af godt og ondt, dag og nat, liv og død. Den lodrette bjælke repræsenterer Guds Ånd, der stråler ind i denne verden og kalder mennesket til dets egentlige, åndelige bestemmelse. Når et menneske hører dette kald og åbner sit hjerte for lyset, så mødes ånd og materie i korsets skæringspunkt, i hjertet, og den skjulte „Rose” blomstrer op som udødelig sjæl. Når sjælen i hjertet vågner og folder sig ud, farver den menneskets aura gylden og efterhånden svøbes sjælen i en „gylden bryllupskjole”, det „Gyldne Skind”. Derfor ses der i Lectorium Rosicrucianums tempelrum en gylden rose på et gyldent kors.

Hvad betyder Lectorium Rosicrucianums symbol cirkel-trekant-firkant

Cirklen som ur-symbol står makrokosmisk for den uerkendelige Guds Ånd og fylde (pleroma), som al åbenbaring fremstår af og som omslutter alt åbenbaret. Trekanten træder frem i cirklen, som den åbenbarede Ånd i sin trefoldige mening, Fader Søn og Helligånd. Ud af Helligånden opstår „Byggeriet på firkanten”, legemliggørelsen af den guddommelige idé i ur-substansen. Cirkel, trekant og firkant er sammen på alle niveauer – uanset om det er makrokosmos, kosmos eller mikrokosmos – det er et universelt symbol på Guds skabelse i sin perfekte åbenbaring af Ånd (cirkel), sjæl (trekant) og legeme (firkant). Således er tegnet på enhed cirklen, trekanten og firkanten, et symbol på det guddommelige menneske, som skal blive åbenbaret på Rosenkreuzernes vej.