Hvorfra kommer Rosenkreuzerne, og hvem er Christian Rosenkreuz? Rosenkreuzernes Universelle Visdomslære går tilbage til urgamle kilder. Ved begyndelsen af det 17. århundrede blev begrebet „Rosenkreuz” offentliggjort i Europa gennem de klassiske Rosenkreuzer-skrifter.

Hvorfra kommer Rosenkreuzerne, og hvem er Christian Rosenkreuz? Rosenkreuzernes Universelle Visdomslære går tilbage til urgamle kilder. Ved begyndelsen af det 17. århundrede blev begrebet „Rosenkreuz” offentliggjort i Europa gennem de klassiske Rosenkreuzer-skrifter.

Navnet „Rosenkreuz” er overleveret fra middelalderen. Det blev for første gang udgivet for offentligheden i skrifter, som den sydtyske teolog Johann Valentin Andreae udgav i begyndelsen af det 17. århundrede: Fama Fraternitatis R.C. (udgivet i 1614), Confessio Fraternitatis R. C. (1615) og „Christian Rosenkreutz Kymiske Bryllup“ (1616).

Deri fortælles om et hemmelighedsfuldt broderskab, hvis mål var en principiel almen verdensreformation. Deres Fader-Broder Christian Rosenkreuz (CRC) havde bygget et „Hus Sancti Spiritus“ og han og hans brødre arbejde alkymisk sammen på at lave guld og ud af det udødelige legeme skabe et nyt kongepar. I Europa ved slutningen af renæssancen fik offentliggørelsen af de nævnte skrifter betydelig opmærksomhed.

I det følgende århundrede dannedes der forskellige Rosenkreuzer-strømninger, som tydede skrifterne og lagde hovedvægten forskelligt, hvad der i vor tid stadig er tilfældet. Den europæiske åndshistorie beretter om talrige personligheder, som var påvirket af Rosenkreuzerernes tankegods.

Hvem er Christian Rosenkreuz?

Christian Rosenkreuz, hans broderskab og „Huset Sancti Spiritus“ hører ikke til i fablernes rige og er ej heller til at indordne historisk. Guldet, som CRC arbejder på, er ikke det kostbare ædelmetal, men den Fuldkomne menneskeværens åndelige guld. Navnet Christian Rosenkreuz er intet borgerligt navn, men et åndeligt navn, der indeholder en hemmelighed.

Christian Rosenkreuz er prototypen på et menneske, der gennemlever den kristne indvielsesvej fra det første kald til opstandelsen. Det „Kymiske Bryllup“ er i virkeligheden det åndelige bryllup med sin egen nyfødte sjæl med Kristus-ånden i et udødeligt menneske med et uforgængeligt legeme.

I Christian Rosenkreuz, der blev undervist af 12 indviede, er mysterieviden fra de gamle religioner – hvori bl.a. den gamle arabiske og ægyptiske visdom – smeltede sammen til en syntese, en esoterisk kristendom. Disse sammenhænge henviser Rudolf Steiner til i sit foredrag „Rosenkreuzernes kristendom“ fra 27.9.1911.

Rosenkreuzernes oprindelse ligger altså i den urgamle visdomslære, „Den Universelle Lære“, som altid bliver overleveret til menneskene i deres eget sprog og på deres egen tid.