Den store krise kan hjælpe os med at få den størst mulige indre oplevelse.
Vores liv har ændret sig på mange måder, muligvis for altid. Det rejser mange spørgsmål.
For eksempel spørgsmål om fortiden: Hvor stammer Corona-virussen fra? Hvem har skylden

Den store krise kan hjælpe os med at få den størst mulige indre oplevelse

Vores liv har ændret sig på mange måder, muligvis for altid. Det rejser mange spørgsmål.

For eksempel spørgsmål om fortiden: Hvor stammer Corona-virussen fra? Hvem har skylden? Eller til fremtiden: Hvad vil der ske med mig, med min familie? Hvad vil der ske med menneskeheden som helhed?

Spørgsmålene er forståelige, men de fratager os ikke vores frygt og vores modstand. Hvis vi kunne besvare de spørgsmål, vi stiller fra fortiden, ville intet ændre sig i den aktuelle situation. Med de spørgsmål, vi stiller om fremtiden, vil forløbet alligevel til sidst afsløre de mulige svar. Der er den velkendte ordsprog: „Oven over skyerne er himlen altid blå” I hver krise er der en mulighed. På det punkt kan en kæmpe krise skabe en stor mulighed.

Lad os se på den aktuelle situation i perspektivet fra en, der går på en åndelig vej. Næsten alle oplever, hvordan deres virkelighed rystes af små ting – eller af meget betydningsfulde ting. Hvis vi formår at acceptere en situation ubetinget, som den er- ikke kun den nuværende, men uanset hvad livet byder os -, kan vi ændre noget ved os selv. Vi genkender vores frygt som dele af vores væsen, og til sidst accepterer vi den. Vi overvejer vores ønsker og idéer, vores tidligere livsstil, som også er en del af os selv. Mange ting, vi er klar over, at vi tidligere troede, var yderst vigtige, er pludselig ikke længere mulige. Vores selvopfattelse begynder at vakle.

Et nyt livssyn bliver muligt

Hvad indebærer det? Fred kan opstå såvel som indre stilhed. Et nyt livssyn bliver muligt. Alt kan gå tabt; selv vores liv kan komme til en ende, før de fleste af os ønsker det. Hvis vi accepterer det, opnår vi en vis afstand og kommer så at sige til et roligere sted. Vi kan begynde at dykke ned i den inderste del af vores væsen (der kræves lidt øvelse). Vi lykkes sandsynligvis ikke med det samme, men vi kan forberede os ved at læse en passende tekst, måske et godt digt eller ved at lytte til kontemplativ musik. Så kan der måske blive stille i os.

Hvad er det, der kan blive synligt i en sådan meditativ tilstand? Hvad er det, der kan komme frem fra dybden af ​​vores indre væsen? Lad os befri os fra vores forventninger. Først oplever vi kun mørke, muligvis efterfulgt af et virvar af tanker og fornemmelser. Lad dem passere og forsvinde. Lad os rette vores opmærksomhed mod noget dybere, mod noget, vi endnu ikke kender. Fra den indre stilhed stiger det, vi kalder bevidsthed, op.  Det er som en stjerne i mørket. Det spreder en slags lys, bevidsthedens lys. Du bliver opmærksom på din eksistens. Lad dette arbejde inden i dig.

Bevidsthed har en kilde. Vi nærmer os den på en åndelig vej. Ved at gøre det kan vi gøre en enorm opdagelse: Kilden, der er i mig, flyder sammen med kilden til bevidsthed hos andre mennesker. Der er en universel kilde til bevidsthed for alle. I den berører vores inderste væsen enhver anden persons inderste væsen.

Vi er dybere forbundet, end vi nogensinde troede muligt. På baggrund af vores eksistens er der en enkelt, altomfattende bevidsthed. Og der ud fra modtager alle hvert øjeblik deres egen bevidsthed. Desuden deler vi et enkelt, altomfattende liv. Fra det modtager enhver hvert øjeblik sit eget liv. Når denne opdagelse siver ind i os, begynder vi at se os selv og hinanden meget anderledes og indser, at vi på et meget dybt, grundlæggende plan bogstaveligt talt er brødre og søstre.

Faktisk kan den store krise virkelig hjælpe os med at få den størst mulige indre oplevelse.

Recommended Articles