Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Det dobbelte menneskeSpirituelt liv

Den stille Følgesvend

Budskabet fra evigheden er meget tæt knyttet til enhvers hjerte. Så tæt, at det generelt ikke er anerkendt. I det menneskelige hjerte venter den stille følgesvend på at hjælpe den, som søger efter budskabet. Men …

ThumbnailSpirituelt liv

Bespisningen af de 5000 og de 4000

Rosenkreuzets Åndsskoles kraftfelt står ligesom enhver ånds- og mysterieskoles kraftfelt i fortiden og i nutiden i forbindelse med den oprindelige verdens kraftlinjer. Men deri er også alle de erfaringer koncentreret, som mennesker på vej til …

Rose_EncounterSpirituelt liv

Møde med hjertets rose

At søge og at finde på den spirituelle vej er noget personligt. Enhver har sin egen „historie“ om, hvorledes man fandt og gik igennem den mystiske port. En kvindelig rosenkreuzer i Lectorium Rosicrucianum fortæller om …