Starten på Lectorium Rosicrucianum går tilbage til år 1924. De åndelige ledere Jan van Rijckenborgh og Catharose de Petri begyndte arbejdet i Holland. I dag er LRC aktiv i mere end 40 lande.

Starten på Lectorium Rosicrucianum går tilbage til år 1924. De åndelige ledere Jan van Rijckenborgh og Catharose de Petri begyndte arbejdet i Holland. I dag er LRC aktiv i mere end 40 lande.

Grundstenen for LRC blev lagt i 1924: Dette år trådte brødrene Zwier Willem Leene (1892-1938) og Jan Leene (1896-1968) ind i Het Rozekruisers Genootschap, den hollandske afdeling af Max Heindels Rosicrucian Fellowship, som blev grundlagt i 1909 i Californien. Snart fik brødrene en fremtrædende plads i Het Rozekruisers Genootschap og blev betroet ledelsen i 1929.

I 1930 sluttede Henriette Stok Huizer sig (1902-1990) til brødrene Leene. Sammen begyndte de en intensiv spirituel søgen, som førte til, at de i 1935 gik videre med en egen gruppe uafhængig af Rosicrucian Fellowship.

Genudgivelse af de klassiske Rosenkreuzer-manifester

Efter Z.W. Leene’s død i 1938 fortsatte J. Leene og H. Stok Huizer i fællesskab arbejdet. Under deres forfatternavne Jan van Rijckenborgh og Catharose de Petri, offentliggjorde de mange bøger og opbyggede gennem årtier en international spirituel skole.

Under Anden Verdenskrig blev gruppen forbudt i Holland og måtte trække sig tilbage fra offentligheden på grund af de nazistiske besættelsesstyrkers forfølgelse. Efter krigen tog fællesskabet navnet Lectorium Rosicrucianum. I Tyskland blev Lectorium Rosicrucianum grundlagt i 1955 som en almennyttig forening, og i Danmark blev Skolen stiftet som forening i 1995.

Katharernes arv

I året 1946 rejste Jan van Rijckenborgh og Catharose de Petri til byen Albi, en af Katharernes største lokaliteter i Sydfrankrig. De kom i kontakt med den spirituelle arv fra det gamle Katharernes Broderskab, som levede og lærte fra sig i Sydfrankrig ca. 700 år tidligere. Deres spirituelle oplevelser på denne rejse og deres møde med „den sidste Kathar” Antonin Gadal i 1954 førte til en ny stadfæstelse af den gamle Lysets trefoldige Pagt: Trianglen af Katharer, Gral og Kors med Roser.

Lectorium Rosicrucianum som gnostisk åndsskole

På det tidspunkt åbenbarede de åndelige ledere en afgørende spirituel impuls, der førte væk fra den tidligere målsætning.

Den gnostiske lære om transfiguration rykkede derved ind i midtpunktet. Den er baseret på en forståelse af mennesket som et flerdimensionalt væsen med en udødelig åndskerne: som mikrokosmos, en verden i det små. Det er menneskets bestemmelse som mikrokosmos at gå en vej tilbage til den guddommelige naturorden, til naturens oprindelige skabelse, ved at overvinde bevidsthedstilstandens binding til den forgængelige verden, som er bundet af tid og rum. Mennesket som en dødelig personlighed erhverver på denne spirituelle vej indsigt i årsagen til alt det endelige, som naturen har åbenbaret i naturen. Tilmed vinder mennesket også større selverkendelse i spændingen mellem den flygtige natur og den oprindelige skabende kraft. Lectorium Rosicrucianum er derfor en „gnostisk åndskole.” Gnosis er det græske ord for erkendelse. Dermed menes kundskab om Gud, som åbenbarer sig for mennesket inderligt og umiddelbart for dets udødelige åndskerne „Rosen”, så snart det begiver sig ud på vejen til sjælens genfødsel.

Lectorium Rosicrucianums nuværende organisation

Efter de åndelige lederes død, Jan van Rijckenborgh døde i 1968 og Catharose de Petri i 1990, er Skolen blevet ledet af et internationalt team, Den Internationale Spirituelle Ledelse. Det understøttes af landsledelser og præsidier og talrige arbejdsgrupper.
For tiden har Lectorium Rosicrucianum elever og medlemmer i 36 lande, herunder mange lande i Europa, Sydamerika, Nordamerika, Afrika, Australien og New Zealand. Hovedkvarteret for den internationale organisation befinder sig i Haarlem i Holland.

Organisationen er udelukkende støttet af bidrag og donationer fra elever og medlemmer og forfølger ikke økonomiske interesser. Indtrædelse i organisationen er mulig efter en orienteringsfase og en skriftlig anmodning. Minimumsalderen for dette er 18 år. Ved udtrædelse skrives en uformel anmodning, som straks bliver taget til følge. Det månedlige kontingent i Danmark er for medlemmer kr. 100,- og for elever kr. 125,-. Deri er indeholdt et abonnement på tidsskriftet Pentagram, som udkommer 6 gange årligt på alle verdenssprog.

Flere artikler om Lectorium Rosicrucianum