Aqvariusperioden giver helt nye muligheder for jorden og dens indbyggere. Påvirkningerne af mysterieplaneterne Uranus, Neptun og Pluto er allerede ved at bryde fri. Nu afhænger det af, hvordan menneskene reagerer.

Aqvariusperioden giver helt nye muligheder for jorden og dens indbyggere. Påvirkningerne af mysterieplaneterne Uranus, Neptun og Pluto er allerede ved at bryde fri. Nu afhænger det af, hvordan menneskene reagerer.

Universet påvirker livet på jorden. Elektromagnetiske felter fylder universet; Stjerner og planeter udsender strålinger. Intet og ingen kan undgå påvirkningerne, og mennesket vil reagere på disse påvirkninger, fordi menneskekroppen i princippet består af de samme byggesten som jorden, planeterne og stjernerne. Dette resulterer i en tæt forbindelse mellem mand og himmellegemer. Gennem stjernernes bevægelser ændres indflydelsen, og den kosmiske stråling påvirker alle mennesker direkte eller indirekte gennem åndedræt og næring.

De nuværende nye strålingsbetingelser forårsaget af den værende Aqvarius-alder skaber en generel vibrationsstigning på jorden, hvilket allerede er tydeligt i forandringerne af mange miljømæssige og naturlige processer – men frem for alt i menneskers adfærd. Dermed spiller energierne fra Uranus, Neptun og Pluto en særlig rolle.

I den universelle visdom, legemliggøre alle planeter de guddommelige principper, kræfter og love. De såkaldte mystiske planeter Uranus, Neptun og Pluto er af særlig betydning her. De er placeret ud over Saturns port, ud over den kendte planetære sfære i vores solsystem. Mysterieplaneterne blev først opdaget i det 18., 19. og 20. århundrede efter hinanden og er dermed relevante for menneskeheden. Esoterisk set er de formidlere af energi uden for vores solsystem, og de vil forme grundlaget for livet på jorden i fremtiden.

Mennesket skal virkeliggøre det guddommelige selv

Påvirkningerne fra Uranus, Neptun og Pluto vil forberede mennesket til en ny bevidsthed. De bygger ikke videre på menneskets ydre aspekter, for der er ikke noget tilbage at bygge videre på. De påvirker mennesket i dets inderste væsen og driver mennesket til en større livskonflikt, som er større end nogensinde før. De opfordrer os alle til en dybtgående forandring. Mennesket har to muligheder: at reagerer negativt på muligheden til forandring og knytte sig endnu tættere til jorden. Eller reagere positivt på de nye strålinger, så muligheden for at opgive sin egocentricitet og deltage i en indre forvandling, som vi kalder transfiguration. Dette er den guddommelige genfødsel af det nye guddommelige menneske.

Udgangspunktet for denne transfiguration befinder sig i det menneskelige hjerte, hvor den sidste gnist fra den guddommelige natur lever. Rosenkreuzerne kalder denne gnist for hjertets rose. Den, som vender sig mod hjertets rose, fordi vedkommende ikke føler sig hjemme i denne verden, kan modtage stor hjælp fra Uranus, Neptun og Pluto, for de hjælper mennesket med at krydse grænsen og udføre den indre forvandling. Uranus anses i astrosofien som Venus’ højere oktav.

Uranus – den rensende ild

Uranus har en stærk effekt på det menneskelige hjerte. Det vil blive renset ved hjælp af denne mystiske planets brændende kræfter. I et sådant hjerte brænder ilden af guddommelig kærlighed, som uden lidenskab og følelser kan være et lys for dem, der søger sandheden. Uranus’ stråler påvirker blodet gennem hjertet og påvirker hypofysen, en af de vigtigste hormonkirtler i hjernen. Der kan Uranus befri den menneskelige skabende kraft fra lavere drifter, således at hypofysen – nøglen til sjælen – kan tilpasse sig det højere liv.

Uranus-kræfterne manifesterer sig også som intuition, som den fornyede sjæls evne til at opfatte Guds plan med menneskeheden. Mennesket bliver således udstyret med helt nye muligheder og evner. De, der erkender dette og medvirker i denne udvikling, indgår i et liv, der er i overensstemmelse med strålingsloven. Men hvis mennesket ikke vil eller ikke kan reagere på strålingen og afviser de fornyende kræfter, vil det komme i en alvorlig, men selvskabt konflikt.

Neptun – oplyser tænkningen

Neptun er hovedets fornyer. Dens stråling påvirker pinealis eller koglekirtlen. Den er placeret midt i hjernen over hypofysen og regulerer blandt andet stofskiftet og biorytmerne. Frem for alt er pinealis det organ, hvor Helligånden direkte kan berøre mennesket. Neptun, som symbolet vand er tildelt, har en afgiftende virkning. Dens fornyende kraft renser og oplyser sindet, så den guddommelige plan kan blive forstået. Det højere aspekt af Neptun gør det muligt for mennesket at ændre sit livs tyngdepunkt til et højere område. Neptun opløser spændinger, bringer ro og en intelligent accept af virkeligheden og befrier bevidstheden fra de indkapslede indre og ydre dogmer.

Neptun fører til det nye menneskes opstandelse, men dens kræfter kan først virke positivt, hvis Uranus har lagt et godt fundament. Hos mange mennesker ligger livets tyngdepunkt på deres eget jeg, hvorved den fornyende åndelige impuls endnu ikke bliver hørt eller afvist. Således styrer disse mennesker imod en krise. Tænkning kræver energi – og energi er skabelseskraft. Den, som kun anvender denne kraft for sig selv, misbruger den.

Pluto – virkeliggørelsens eller realiseringens kraft

Pluto giver form til den nye udvikling. Dens højere oktav polariserer blandt andet de finstoflige aspekter af blodet, af nervesystemet, af hormonerne og væskerne i rygmarvssystemet. Plexus sacralis i bækkenet modtager således en sønderbrydende og fornyende kraft, der kan frigive karmiske bindinger og genoprette den oprindelige skabende evne. Plutos strålingsfelt giver således den nødvendige kraft til at fjerne alle hindringer på vejen: Pluto er den dynamiske realiseringskraft.

At gå over grænsen

Ved hjælp af strålingerne fra Uranus, Neptun og Pluto bliver menneskene angrebet og trængt til en grænse. Den, der ikke besidder „passet” – den ind-ætsede længsel efter indre befrielse fra denne forgængelige verden – for den virker mysterieplaneternes mægtige energier ødelæggende. Men for den, som lader sig lede og er rede til at medvirke til en overskridelse af grænsen til en ny indre virkelighed, er energierne fra Uranus, Neptun og Pluto helbredende og frelsebringende. Et sådant menneske vil erfare disse planeter som guddommelige håndsrækninger.