Lectorium Rosicrucianum (LRC) er en gnostisk åndsskole. Målet er virkeliggørelsen af den ur-kristne transfigurations indvielsesvej. Til LRC hører kvinder og mænd, som bærer en længsel efter åndelig livsfornyelse i sig.

Lectorium Rosicrucianum (LRC) er en gnostisk åndsskole. Målet er virkeliggørelsen af den ur-kristne transfigurations indvielsesvej. Til LRC hører kvinder og mænd, som bærer en længsel efter åndelig livsfornyelse i sig.

Rosenkreuzerne i Lectorium Rosicrucianum går en praktisk spirituel vej, der giver deres liv en længe efterspurgt mening. Udgangspunktet for denne vej er den åndelige ur-kerne i menneskene – som Rosenkreuzerne kalder „Hjertets Rose.“

De, som engang har erfaret dette indre kraftcentrum i sig, og som gør det til et ledende princip i deres liv, står ved begyndelsen af en indgribende proces, transfigurationsprocessen. Det er menneskets store forvandling af Ånd, sjæl og legeme. Den gamle dødelige personlighed skaber derved lidt efter lidt plads til udvikling af en ny sjæl, som bliver ernæret af helt andre kræfter. Det er ikke mere de egocentriske kræfter, som er rettet mod materien, men kræfterne fra det oprindelige livs område, som ikke kender nogen død.

Under denne transfiguration går „det gamle menneske” ind til en ny, åndelig bevidsthed. Det er den ur-kristne indvielsesvej, som Johannes beskriver i Det Nye Testamente: „Han bør vokse, men jeg blive mindre“ (Joh. 3.30). Den udødelige „Anden“ har ikke hjemme i modsætningernes verden, men stammer fra en højere naturorden, som findes helt udenfor begrænsningerne i det dennesidige og det hinsidige. Det er Ånds-sjæleverdenen fra den oprindelige skabelse. De, som opnår andel deri, erfarer Guds-erkendelse – Gnosis – i sig selv.

Rosenkreuzerne er mennesker, der har hørt „Den Andens“ stemme i deres inderste væsen og kender Gnosis’ Lys af indre erfaring. De stiller sig i tjeneste for denne „Anden“ og giver Lyset mere og mere plads i deres liv. Derved bliver en fødsel af den nye bevidsthed mulig, som bliver ledet af Lyset fra sjælen og Ånden. Det forandrer mennesket fuldstændigt. Denne proces bliver i Bibelen kaldt „Genfødsel af vand og Ånd.“

Lectorium Rosicrucianums mål ligger udelukkende i det spirituelle område og bliver af eleverne i Det Gyldne Rosenkreuz’ Internationale Skole skridt for skridt virkeliggjort i deres eget liv. LRC forfølger ingen samfundsmæssige eller økonomiske interesser og heller ingen politiske mål.