Stig ned i jordens indre, og idet du lutrer det;
vil du finde den skjulte sten.
Her følger et billede fra alkymisten Michael Maiers værker,
på hvilket der ses nogle harer.

Psykologi og alkymi – modsætning eller syntese

Stig ned i jordens indre, og idet du lutrer det;
vil du finde den skjulte sten.

Her følger et billede fra alkymisten Michael Maiers værker,
på hvilket der ses nogle harer.

Den opgave, som bliver givet det søgende menneske, er selvovergivelsen. Harerne i billedets forgrund er det tilsvarende symbol på denne proces i et sjælefællesskab, i hvilket den ene bærer den andens byrde.

Som det eneste dyr sætter haren sit liv på spil for en artsfælle, der bliver jaget og forfulgt, og som udmattet må lægge sig ned. Ud fra enheds-livet, ud fra gruppe-jeget overtager den anden hare instinktivt den jagede hares opgave og den dermed forbundne risiko.

I denne sammenhæng ønsker vi at minde om hindu-sagnet om „Harer i månen“.I denne historie bliver der fortalt om tre harer, som levede i intensiv fromhed med daglige bønner til Gud.

Selvom Gud kendte renheden i deres hjerter, ville han endnu engang sætte dem på prøve og sendte månen til dem.Månen bad dem om noget at spise for at få stillet dens sult.

Den første hare lod månen deltage i sit måltid,
den anden hare tilberedte et velsmagende måltid til den,
og den tredje hare, hvis spisekamre var tomme,
kaster sig – som tegn på den fuldstændige selvovergivelse – i ilden som ofring.

(Maya Peter, Um Ostern mit Kindern)

For det spirituelle søgende menneske betyder hare-symbolet i overført betydning
egoets tilbagetrækning, altså egoets ofring for Den Anden, 
for det sjælemenneske, som er under udvikling i personlighedsmennesket.

Dette menneske bliver ledt af mesteren, af Ånds-sjæle-mennesket, der har et inderligt skue. I denne sammenhæng skal man også forstå den oprindelige
betydning af påskeharen.

Recommended Articles