Vi indbyder jer hermed til 7 aftener, hvor vi i fællesskab vil tage ud på en opdagelsesrejse. Denne aften begynder med spørgsmålene om livets mening og med spørgsmålet: „Hvad er det, som virkeligt forandrer os?””

Vi indbyder jer hermed til 7 aftener, hvor vi i fællesskab vil tage ud på en opdagelsesrejse. Denne aften begynder med spørgsmålene om livets mening og med spørgsmålet: „Hvad er det, som virkeligt forandrer os?”

I løbet af de 7 aftener vil vi dykke dybere ned i rosenkreuzernes filosofi og verdensbillede og i den forbindelse indbyde jer til en livlig meningsudveksling. I udvekslingen vil vi gerne bidrage med vore konkrete praktiske erfaringer som mennesker, der i fællesskab går vejen i denne åndsskole.

Brev 1: Hvad er det, som virkeligt forandrer os?

Verdensomspændende sønderbrydes ikke kun strukturer, men hele systemer. Der er startet en stor verdensforvandling, som fører til et grundlæggende paradigmeskifte på alle planer og på alle områder.

I dette skifte ser vi signaler på en dybtgående omvæltning. Kosmiske indflydelser, som forårsager værdiforringelser og usikkerhed for mange, gør sig gældende – men dette bringer også store muligheder med sig.

En mulighed er åbningen for en ny forståelse for livets mening og for spørgsmål som:

  • Hvor kommer jeg fra?
  • Hvorfor lever jeg?
  • Hvor går jeg hen?

Vi kan nærme os disse spørgsmål, hvis vi søger dér, hvor alting begyndte:
I det evige! I det evige venter os tavshed og en stor uendelig stilhed, men også en oprindelig, ufødt energi. Det er det moderskød, hvorfra verden udsprang.

Guddommeligt Lys gennemstråler alt, og alt antager skikkelse deri. Denne åndelig-sjælelige verden blev i Egypten og i den klassiske oldtid betegnet som „guddommelig verden”. Hos Manikæerne og hos andre som „Lys-riget” og i Bibelen som „himmelsk verden” eller „Guds Kongerige”.

Med begrebet guddommelig verden forbinder vi en evigheds-tilværelse, evig fred, absolut kærlighed og fuldkommen harmoni. Den guddommelige verden er forbundet med vore hjerter, og vi bærer den i os som en stille virkende længsel. Mange mennesker føler inderligt, at der eksisterer en sådan verden, og at søgningen efter den er den egentlige mening med menneskenes liv.

Mennesket er et dobbelt væsen. På den ene side guddommelig ifølge dets oprindelse og ugudelig ifølge dets stoflige åbenbaring.

Dette synspunkt bliver forklaret ved hjælp af korset med rosen. Den horisontale bjælke står for vor jordiske verden og bliver gennemskåret af den vertikale bjælke, som er af den guddommelige verden. På skæringspunktet, her, hvor det fuldkomne og guddommelige berører det jordiske, befinder rosen – den evige ur-kerne sig. Den er det åndelige ur-princip i menneskets hjerte.

Følger mennesket det indre kald, som i første omgang er som en sart længsel, så påbegyndes der en sjæle- og bevidsthedsudvikling. Det er en proces, der fører til genopstandelse af det åndelige i mennesket.

Personligheden skal lære at følge indtrykkene fra den guddommelige verden, for at disse kan antage skikkelse i personlighedens væsen. I Johannes-evangeliet 3, vers 30 hedder det.: „Han bør vokse, men jeg blive mindre”.

Men hvor er vi nu?

På det naturvidenskabelige område har stadigt flere videnskabsfolk i mere end 80 år bidraget til et ikke materialistisk verdensbillede, i hvilket strålinger, kvanter, morfiske og morfogenetiske felter danner en kompleks verdensstruktur.

Og som Goethes Faust spørger mange mennesker sig selv inderst inde, hvad det er, som holder verden sammen.

Lad os se os om:

I enhver af os findes der en stræben og et begær efter noget „Højere”. Det foranlediger os til at tro på en videreudvikling af mennesket. Det holder os i bevægelse og lader os søge efter noget fuldkomment, lige meget om det drejer sig om kunst, videnskab, religion, kultur, eller hvad det end måtte være.

Således bevæger vi os til vor verdens yderste horisonter!

Men hvor er der ro, hvor er der pause, og hvor kan man blive forløst af al den higen?

Hvad tjener det alt sammen til?

Måske tjener det til, at vi gennem vort liv bliver ført til dette særlige øjeblik, i hvilket vort hjertes rose vågner op i de to strømningers skæringspunkt.

Det er begyndelsen på den vej, der fører til den spirituelle opfyldelse, til stilheden. Meget fin, meget subtil, men meget mægtig. Denne vej kan påbegyndes her og nu! I vort liv, i alle vore forviklinger, i vore øjeblikke af lykke, i vor svaghed og styrke. Nu!

Det er lagt i vore hænder aktivt at give plads til en strukturel forandring af vort væsen samt for udviklingen af et nyt, spirituelt menneske.

Når alt kommer til alt skjuler alene bare spørgsmålet efter meningen med livet den mulighed at forstå tilstedeværelsen af den guddommelige verden, for i ethvert spørgsmål ligger svaret skjult, og et spørgsmål stiller sig først, når svaret er nært.

Muligheden for at nå frem til den guddommelige naturorden findes til enhver tid, da vi jo gennem hjertets rose er bærere af det guddommelige ur-princip.

Her befinder hemmeligheden sig skjult ved den dybere menneskeværen.

Det vigtigste ønsker vi endnu engang at sammenfatte:

Mennesket er et dobbelt væsen – menneske og Gud i ét. For mange bliver denne mulighed til en påtrængende nødvendighed til at forlade det sædvanlige og for at tænke i nye baner og derpå udvikle en ny livsførelse. En ny bevidsthed og en ny sjæl bliver født. Personligheden lærer at understøtte denne proces og tage denne på sig som dens opgave.

Dét, som virkeligt forandrer os, er „Sandhedens Lys“, den guddommelige Ånds hjælpende kraft, som en håndsrækning fra den guddommelige verden.

Hvordan kan vi møde disse energier meningsfuldt?

I er velkomne til at stille spørgsmål til os pr. e-mail

Recommended Articles