Hvad betyder det at være elev eller medlem i Lectorium Rosicrucianum? Udgangspunktet er den indre erfaring, som udover det almindelige liv i vor kendte materielle verden giver mennesket en ganske anden åndelig bestemmelse.

Hvad betyder det at være elev eller medlem i Lectorium Rosicrucianum? Udgangspunktet er den indre erfaring, som udover det almindelige liv i vor kendte materielle verden giver mennesket en ganske anden åndelig bestemmelse.

At være elev eller medlem i Lectorium Rosicrucianum (LRC) betyder først og fremmest at kende den indre længsel efter Åndens Lys. Det er denne længsel, der åbner et nyt perspektiv for livsretningen, de personlige værdinormer og prioriteter.

En personlig afgørelse

Hvordan man omgås dette perspektiv, hvorvidt man ønsker at følge det i alle dets konsekvenser eller blot lader det stå som en gave, er en helt personlig beslutning. Derfor har man i LRC to former for tilhørsforhold. De, der ønsker at slutte sig til LRC, kan efter en orienteringsperiode, hvor de deltager i offentlige arrangementer, vælge mellem det aktive elevskab eller det mindre forpligtende medlemskab. Mindstealderen for optagelse er 18 år.

Medlemskabet indeholder en løsere forbindelse til Skolen, der er ingen forpligtelser forbundet med det. Medlemskontingentet er i Danmark 60 kr. månedligt. Det står medlemmerne frit for at deltage i alle begivenheder og spirituelle sammenkomster i LRC (samtalegrupper, tempeltjenester). Desuden indeholder medlemskabet et månedligt kontaktbrev.

At være elev i en indvielsesskole betyder forandring og fornyelse

Elevskabet i Lectorium Rosicrucianum er mere vidtrækkende. Det Gyldne Rosenkreuz’ Skole er en indvielsesskole. Skolens mål er at virkeliggøre transfigurationens vej, menneskets store forvandling af sjæl, Ånd og legeme. Forvandling kræver beredvillighed og vilje til forandring, til fornyelse.

Begyndende med en dyb selverkendelse er en elev rede til at justere sit liv på ny med henblik på målet skridt for skridt i en løbende indre proces. Dertil er det påkrævet at acceptere nogle fundamentale konsekvenser i sin livsstil, såsom at undgå alkohol, nikotin og narkotika samt at leve af vegetarisk ernæring og i sit indre vende sig bort fra en selvisk eller egoistisk livsholdning.

Lyset er læreren og mesteren

Alle yderligere skridt på vejen til en fornyet bevidsthed følger gennem regelmæssig deltagelse i de åndelige sammenkomster og den derved erfarede Lyskraft samt den direkte kontakt med andre elever. Der står ikke en person, en lærer eller mester mellem eleven og Lyset, men alle går deres vej i selvautoritet og i eget tempo. Lyset selv er læreren. Den direkte viden om lyset kaldes Gnosis – kundskab om Gud.

Elevskabet drejer sig om at tjene menneskeheden på et spirituelt grundlag og virkeliggøre Den Universelle Visdomslære i det daglige liv. Det medfører behovet for og nødvendigheden af at besøge de tilbudte sammenkomster regelmæssigt. I Det Gyldne Rosenkreuz’ Internationale Skoles lokale centre afholdes normalt tre møder om måneden, og de varer omkring en time. Hertil kommer, at de studerende deltager efter eget skøn i konferencer, som varer en weekend på et af konference-centrene. I Danmark findes ikke noget konference-center, men vi har et Centrum i Søborg ved København. Eleverne i Danmark tager til konferencer i Bad Münder ved Hannover eller i Edshult ved Eksjö. Det månedlige kontingent for elever er i øjeblikket 150 kroner.