Siden oprindelsen af menneskehedens historie har der været en guddommelig redningsplan for menneskeheden. Det har givet sig udtryk i forskellige religioner i overensstemmelse med de respektive kulturer og tidsperioder. Ifølge Rosenkreuzernes opfattelse har disse

Siden oprindelsen af menneskehedens historie har der været en guddommelig redningsplan for menneskeheden. Det har givet sig udtryk i forskellige religioner i overensstemmelse med de respektive kulturer og tidsperioder. Ifølge Rosenkreuzernes opfattelse har disse redningsbestræbelser opnået sit højdepunkt ved Jesu Kristi fremtræden.

I betragtning af de forskellige tilværelsestilstande hos menneskene er det forståeligt og berettiget, at der med forkyndelsen af den kristne lære og den deri indeholdte effterfølgelse af Kristus blev dannet mange trosfællesskaber.