Månedskontingentet for medlemmer udgør kr. 100,- og for elever kr. 125,. Et besøg på et af de tyske konferencesteder koster normalt € 80,, men på grund af danskernes store transportomkostninger, kan danske elever og medlemmer indtil videre deltage i en

Månedskontingentet for medlemmer udgør kr. 100,- og for elever kr. 125,. Et besøg på et af de tyske konferencesteder koster normalt € 80,, men på grund af danskernes store transportomkostninger kan danske elever og medlemmer indtil videre deltage i en weekendkonference i Bad Münder for € 35,-. Dette beløb er inklusive indkvartering og forplejning. Derudover finansieres Det Gyldne Rosenkreuz’ Internationale Skole ved frivillige bidrag (gaver).