Almene medlemmer modtager regelmæssigt tidsskriftet Pentagram og et månedligt kontaktbrev. Derudover bliver de indbudt til forskellige arrangementer og kan deltage i weekend-konferencer. Det står medlemmerne frit for at benytte de tilbudte muligheder. Desværre har vi

Almene medlemmer modtager regelmæssigt tidsskriftet Pentagram og et månedligt kontaktbrev. Derudover bliver de indbudt til forskellige arrangementer og kan deltage i weekend-konferencer. Det står medlemmerne frit for at benytte de tilbudte muligheder. Desværre har vi endnu ikke noget dansksproget Pentagram, men det findes på alle hovedsprog og andre sprog, bl.a. på svensk. Den svenske udgave udkommer dog ikke så tit som på hovedsprogene.

Derimod hører det med til elevens vej at fordybe sig i vejens lære og mål og efterhånden gøre sig dette til en bestanddel af livet. Elevvejen er også forbundet med nogle ydre konsekvenser, som f.eks. at leve vegetarisk, at give afkald på alkohol, nikotin og narkotika.

Til de indre konsekvenser hører bl.a. at vænne sig af med egoistisk eller egocentrisk adfærd.