Den, der ønsker at gå Rosenkreuzernes vej, skal være beredt på at lære alt på ny. Gennem anvendelsen af Åndskræfter, der er virksomme i Det Gyldne Rosenkreuz’ Internationale Skole, erhverver eleven sig en indre viden om sin eksistens, meningen og målet med sit

Den, der ønsker at gå Rosenkreuzernes vej, skal være beredt på at lære alt på ny. Gennem anvendelsen af Åndskræfter, der er virksomme i Det Gyldne Rosenkreuz’ Internationale Skole, erhverver eleven sig en indre viden om sin eksistens, meningen og målet med sit liv. Med denne viden skal eleven finde sin egen vej og gå den i frihed. Derfor er der i denne skole heller ingen „lærer” eller „guru” og ingen præstationstanker. Vejen udvikler sig hos eleverne i forskelligt tempo.

Det guddommelige menneske åbenbarer sig som en enhed bestående af personlighed, sjæl og Ånd. Det er ikke målsætningen for Det Gyldne Rosenkreuz’ Internationale Skole at gøre den dødelige personlighed fuldkommen. Skolens endelige mål befinder sig heller ikke alene i sjælens udvikling. Det drejer sig om en fuldkommen fornyelse af menneskets system, indtil den fornyede sjæl gennem transfigurationens indvielsesvej bindes til Ånden. Derfor blev betegnelsen „Åndsskole” valgt.