Korset er et af menneskehedens ur-symboler. Sådanne symboler indeholder altid flerdimensionelle åndelige fakta. I deres oprindelse er de ikke udformet af mennesker, men er blevet strålet ind i en højere virkelighed i det kollektive felt af den menneskelige bevidsthed.

Korset er et af menneskehedens ur-symboler. Sådanne symboler indeholder altid flerdimensionelle åndelige fakta. I deres oprindelse er de ikke udformet af mennesker, men er blevet strålet ind i en højere virkelighed i det kollektive felt af den menneskelige bevidsthed. Derfor opstår der altid flere fortolkninger på forskellige niveauer.

Korsets vandrette bjælke kan ses som sindbillede på livet i den materielle verden, der er kendetegnet ved polariteten på godt og ondt, dag og nat, liv og død. Den lodrette bjælke symboliserer Guds Ånd, der stråler ind i denne verden og kalder menneskene til deres egentlige bestemmelse. Når mennesket hører dette kald og åbner sit hjerte for Lyset, da mødes Ånd og materie i korsets skæringspunkt, i hjertet, og den skjulte Rose blomstrer op til den udødelige sjæl.

Spirituelt set er guld symbolet på forbindelsen mellem Ånd og materie på det lavest manifesterede niveau. På livets område mødes Ånd og ur-substans i sjælen, der derfor betegnes som „guld”. Derfor taler Skolen om „Det Gyldne Rosenkreuz”.