Indvielse betyder indtræden i en højere tilværelses- og bevidsthedstilstand. Hvad det indeholder for den enkelte, afhænger af det forhåndenværende udgangspunkt, da der er flere arter og mange niveauer af indvielse. I tidligere tider blev der i indvielsesskoler primært

Indvielse betyder indtræden i en højere tilværelses- og bevidsthedstilstand. Hvad det indeholder for den enkelte, afhænger af det forhåndenværende udgangspunkt, da der er flere arter og mange niveauer af indvielse. I tidligere tider blev der i indvielsesskoler primært arbejdet på individualisering og menneskets personlige ansvar. Dette niveau har menneskeheden nu nået som helhed. Mennesket i det 21. århundrede står i denne henseende for enden af en lang udviklingsvej af bevidsthedstilblivelse i materien – en vej, der ikke kan komme dybere. I dag, i begyndelsen af Vandmandens Tidsalder, skal der findes og gennemgås et nyt niveau af indvielsen. Rosenkreuzere kalder denne højere indvielse for „transfiguration”. Målet med denne er den bevidste overvindelse af bundenheden til materien gennem fødslen af en ny bevidsthed, som bliver ledt af Lyset fra Sjæl og Ånd helt hen til en ny tilværelsestilstand hos mennesket.