Ordet „Gnosis” betyder erkendelse og stammer fra græsk. Den indre erkendelse er på Rosenkreuzernes vej den allestedsnærværende Lyskraft fra Gud. Dette syvfoldige Lys bliver for elever, der går vejen, til en indre erfaring til sjælelig-åndelig livskraft. Gnosis er

Ordet „Gnosis” betyder erkendelse og stammer fra græsk. Den indre erkendelse er på Rosenkreuzernes vej den allestedsnærværende Lyskraft fra Gud. Dette syvfoldige Lys bliver for elever, der går vejen, til en indre erfaring til sjælelig-åndelig livskraft. Gnosis er gudserfaring og derfor intet dogme, men levende viden. Den åbenbarer sig på forskellige måder i overensstemmelse med de pågældende perioder og faser af menneskehedens udvikling. Det enkelte menneskes erfaring er herved også forskellig.