Bibelen, i særdeleshed Det Nye Testamente, danner det åndelige fundament for Rosenkreuzets vej og lære. Jesu’ levnedsbeskrivelser i de bibelske evangelier, de apokryfe og ur-kristne skrifter forstår Rosenkreuzerne ikke primært som historiske beretninger. Tværtimod

Bibelen, i særdeleshed Det Nye Testamente, danner det åndelige fundament for Rosenkreuzets vej og lære. Jesu’ levnedsbeskrivelser i de bibelske evangelier, de apokryfe og ur-kristne skrifter forstår Rosenkreuzerne ikke primært som historiske beretninger. Tværtimod drejer det sig om en symbolsk, sløret gengivelse af den indre åndelige vej, som den stræber efter at gengive med det passende evangeliske Jesus-ord „Kom og følg mig.”