Rosenkreuzere sætter den spirituelle udvikling i første række og stræber efter en livsførelse, der ikke bliver ledet af den egocentriske personlighed, men bliver ledet af Lyset fra sjæl og Ånd. Dette lys virker aldrig tvingende, men stråler ind, når mennesket åbner sig

Rosenkreuzere sætter den spirituelle udvikling i første række og stræber efter en livsførelse, der ikke bliver ledet af den egocentriske personlighed, men bliver ledet af Lyset fra sjæl og Ånd. Dette lys virker aldrig tvingende, men stråler ind, når mennesket åbner sig indefra med den rette indstilling. Dette gør Rosenkreuzere i et fællesskab af ligesindede. Gennem den fælles besindelse og koncentration mod sjælegenfødslens mål opstår der i gruppen et spirituelt kraftfelt, der inderligt styrker den enkelte og fører vedkommende til en levende erkendelse til hjælp for at gå vejen individuelt.