Navnet „Rosenkreuz” er overleveret fra middelalderen. Det blev første gang publiceret i skrifter som den sydtyske teolog Johann Valentin Andreae udgav i begyndelsen af det 17. århundrede.Det er i særdeleshed de klassiske Rosenkreuzer-Manifester „Rosenkreuzer-Broderskabets Kald” (1614). „Rosenkreuzer-Broderskabets Bekendelse“ (1615) samt „Christian Rosenkreuz’ Kymiske Bryllup” (1616). I disse skrifter bliver der talt om en legendarisk person med navnet Christian Rosenkreuz og om et Rosenkreuzer-Broderskab, som stræber efter en fornyelse af kristendommen i ur-kristen ånd. Offentliggørelsen af disse skrifter vakte stor opsigt i det 17. århundredes Europa og resulterede i talrige publikationer fra andre forfattere.